Metody nauczania języków obcych

Istnieje wiele różnych metod nauczania języków obcych. Począwszy od metod tradycyjnych aż po metody wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Szkoły języków obcych zachwalają metody przez siebie stosowane, jako te najskuteczniejsze. Wiele jednak zależy od tego czy dana metoda odpowiada konkretnej osobie. Poniżej znajduje się spis metod nauczania języków obcych. Przed wyborem konkretnej metody warto się o niej dowiedzieć czegoś więcej.


Wyróżniamy następujące metody nauczania języków obcych:
 • Audiolingwalna – największy nacisk kładzie się na słuchanie. Dopiero później rozpoczyna się nauka mówienia, czytania i pisania w języku obcym.
 • Audiowizualna – technika nauczania wykorzystująca liczne pomoce techniczne takie jak nagrania dźwiękowe.
 • Berlitza – w tej metodzie nauczyciel mówi wyłącznie w języku obcym. Uczeń tak jak małe dziecko najpierw słuch, a potem uczy się mówić.
 • Bezpośrednia – na lekcjach posługuje się wyłącznie językiem obcym. Nauczyciel stara się zbudować przyjazną relację z uczniami.
 • Callana – opiera się na szybkiej wymianie pytań i odpowiedzi pomiędzy nauczycielem i uczniem.
 • Cicha metoda (The Silent Way) – nauczyciel demonstruje nowy materiał, później stopniowo milknie, a rolę mówiącego przejmuje uczeń.
 • Community language learning – metoda rzadziej stosowana. Nauczyciel pełni rolę doradcy, przykładu do naśladowania.
 • Elicytacji – stosowana na wyższych poziomach nauczania. Uczeń nie ma podanych gotowych rozwiązań, a sam dochodzi do własnych wniosków (np. co oznacza dane słowo).
 • Gramatyczno – tłumaczeniowa – metoda tradycyjna (obecnie mniej popularna). Do nauczania stosowane są podręczniki z tekstami i ćwiczeniami gramatycznymi w języku obcym.
 • Helen Doron – przeznaczona dla najmłodszych. Lekcje odbywają się raz w tygodniu, ale dzieci mają kontakt z językiem przez cały tydzień dzięki materiałom dźwiękowym odtwarzanym przez rodziców.
 • Holistyczna – opiera się na założeniu, że nauczanie przebiega również na poziomie emocjonalnym i fizycznym.
 • Kognitywna – bardziej nowoczesna metoda gramatyczno – tłumaczeniowa.
 • Komunikacyjna – obecnie najpopularniejsza metoda. Opiera się na pracy i rozmowach w grupie.
 • Nauka za pośrednictwem esemesów – jedna z najnowszych metod. Kurs zamawia się za pomocą SMS-a. Następnie przez 30 dni klient otrzymuje SMS-em słowa do nauczenia.
 • Reagowanie ciałem – metoda opiera się na zrozumieniu. Największą rolę ogrywa nauka słownictwa i składni zdań.
 • Sita (sugestiologia / suggestopedia) – łączy techniki relaksacyjne z nauką języka obcego. Opiera się na założeniu, że zapamiętujemy świadomie i nieświadomie.
 • Wilka – podstawowe założenie metody to nauka na cudzych, a nie na własnych błędach. Odmiana metody konwersacyjnej.

Bez względu na wybraną metodę najważniejsze w nauce języków obcych są motywacja, systematyczność i determinacja by nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami. Na sukces może mieć wpływ również wybór szkoły językowej, ponieważ niektóre z nich oferują kombinacje wyżej wymienionych metod dopasowując je do konkretnych klientów. Tworzą metody autorskie, zindywidualizowane.
Dodaj swoją opinię o tej szkole języków obcych